Želite li da Vaš brend postane svetski poznat i da uživate u blagodetima koje to nosi?

***

Uštedećemo Vam vreme i novac, a Vaša investicija će biti sigurnija.

***

Franšizing nije nešto što se može naučiti preko noći i pored činjenice da su nam sva teorijska znanja lako dostupna.

Suština je u iskustvu i praktičnoj primeni i to je glavni razlog zbog čega je preporučljivo angažovati konsultanta kao 
pomoć u ovom procesu.

Glavna uloga franšiznog konsultanta je da, zahvaljujući svom iskustvu, proces uspostavljanja franšizne mreže 
učini stabilnim i relativno brzim, uštedi Vam vreme i ostale resurse koje biste trošili dok ne steknete sopstveno iskustvo 
i sačuva Vas od različitih potencijalnih problema.

Pomoćićemo Vam usvakom od sledećih koraka:

Analiza trenutnog poslovnog modela i izrada strategije

 • Analiza Vašeg trenutnog poslovanja- da li je Vaš posao pogodan za franšizing i koja prilagođavanja treba napraviti
 • Analiza tržišta
 • Postavljanje ciljeva i plan za njihovu realizaciju

Kreiranje poslovnog modela

 •  Oblikovanje franšiznog modela kroz analizu pilot jedinice
 • Definisanje obaveznih elemenata i procesa
 • Priprema franšiznih standarda i priručnika
 • Kreiranje obuke za primaoce franšize
 • Priprema ugovora i ostale prateće pravne dokumentacije
 • Definisanje marketinške strategije i izbor kanala za oglašavanje

Plasman na tržište

 • Praćenje i analiza planiranih marketinških akcija
 • Regrutacija potencijalnih primalaca franšize
 • Asistencija prilikom pregovora o prodaji franšize
 • Uspostavljanje franšizne jedinice
 • Praćenje i analiza rada franšizne jedinice

***

Franšizni konsultanti će iskoristiti svoje znanje i iskustvo i pomoći Vam u izgradnji održivog poslovnog modela 
i vodiće vas, korak po korak, kroz ovaj proces.

Kao i svaki rast i razvoj, ovo je aktivan i kompleksan proces, gde se okolnosti mogu brzo menjati.
Konsultant će znati na „koju stranu da gleda“ i šta su moguće reakcije na korake koje preduzimate.

Uloga franšiznog konsultanta variraće, u velikoj meri, od „zrelosti“ franšize i znanja i informisanosti vlasnika brenda
 i tima najbližih saradnika. 

U praksi se dešava da se davaoci franšize obraćaju stručnjacima tek kada dodje do ozbiljnih problema 
u funkcionisanju sistema.


Treba imati na umu da se neki odnosi teško mogu popraviti, a izgradnja poljuljanog poverenja u brend 
je izuzetno težak posao..