Zašto franšizirati svoj biznis i koje su prednosti franšizinga?

Hajde da pretpostavimo sledeće:

Vi ste osoba puna energije koja uspešno plovi preduzetničkim vodama. Imate odličnu poslovnu ideju i  koncept 
koji se sviđa Vašim kupcima, a uz to se pokazao kao vrlo profitabilan i uspešan na duže staze.

Uložili ste puno energije da svoj brend podignete na sadašnji nivo, postali ste svesni da on ima potencijal da dalje jača 
i razvija se, da se širi, ali u ovom trenutku nemate potrebne resurse, i pod ovim ne mislim samo na finansijska sredstva, 
već i na Vaše na vreme i ljudske resurse.

Jasno je da svaka poslovna ekspanzija podrazumeva i Vaše aktivno prisustvo, kao tvorca i vlasnika brenda. Nameću se strateška pitanja: 
kupiti ili iznajmiti poslovni prostor, zaposliti i obučiti nove zaposlene, obezbediti potrebne zalihe robe, upravljati, nadgledati…

A za sve ovo je potreban novac.

Možda ćete koristiti sopstvena sredstava, možda ćete morati da pozajmite ili uključite investitora. Ili ćete jednostavno odustati od ideje 
da Vaš biznis raste i razvija se i zadovoljiti se onim što trenutno imateAko je početna pretpostavka o Vama kao preduzetniku tačna, 
opcija „tapkanja u mestu“ nije ni bila u razmatranju.

*

Hajde da definišemo i korake, ukoliko biznis širite na standardni, svima već poznati način.

Možete zaposliti više ljudi.

Kako Vam, kao pragmatičnom preduzetniku, ova ideja izgleda?

Možete li se osloniti na njih od početka? Da li će izdržati pritisak koji nosi poslovna ekspanzija ili će odustati u, za Vas, ključnom trenutku? 
Da li ćete se Vi, ponovo, kao kada ste počinjali, baviti dnevnim operativnim problemima, ali ovog puta, na „više frontova“? 
Koliko će sve to koštati? Mislite i na novac i na vreme.

*

Možete otvoriti još jednu prodajnu lokaciju ili poslovnu jedinicu.

Možete dodati još jedno vozilo u vozni park, za potrebe novog terenskog komercijaliste. 
Koliko resursa morate uložiti? Da li ste sigurni u plan da će se uloženo vratiti i u kom periodu? Da li Vam na ruku idu i svetski trendovi?

Možda je to što radite veoma inovativno, drugačije i privlačno za tržište. Ali šta ako su Vam sredstva ograničena, pa usled nemogućnosti 
da „ostanete u igri“, neko sa više resursa iskoristi i prekopira Vašu ideju?

Postoji još jedna „sitnica“ koju često previdimo – vreme kao resurs koji se ne obnavlja.

***

Da li ste spremni da se odreknete svog vremena i novca, 
sada kada znate da postoji i drugi način- FRANŠIZING?

Franšizing omogućava širenje bez dugova ili utroška slobodnog kapitala

jer je novac koji se ulaže, zapravo, novac primaoca franšize  Najčešća prepreka širenju sa kojom se suočavaju 
današnji mali biznisi je nedostatak slobodnog novca koji bi to omogućio. 
Primalac franšize obezbeđuje sav kapital potreban za otvaranje i upravljanje jedinicom. 
Upotrebom tuđeg novca davalac franšize može uveliko rasti bez dugova i rizika.

*

Primalac franšize je vlasnik malog biznisa i lično je motivisan

da pažljivo i predano upravlja svom poslovnom jedinicom 
Još jedan kamen spoticanja sa kojim se suočavaju mnogi preduzetnici koji žele da prošire poslovanje je pronalaženje
i zadržavanje dobrih rukovodilaca poslovnih jedinica.  Vrlo često, se provede mnogo vremena u potrazi za novim 
menadžerima i njihovom obukom, a zaposleni menadžeri su samo zaposleni koji mogu ili ne moraju imati istinsku 
posvećenost svom poslu.

Međutim, franšizing omogućava da se prevaziđu ti problemi jer je menadžer poslovne jedinice ujedno vlasnik malog biznisa
Vaš franšizant će biti vlasnik, a često sa celom životnom ušteđevinom uloženom u posao. 
Njegova nadoknada će uglavnom biti u obliku profita, što stepen motivisanosti podiže na najviši nivo.

*

 Možete zauzeti tržište pre nego što konkurencija uopšte shvati šta se dešava

Za otvaranje svake od poslovnih jedinica potrebno je vreme, a franšizing je efikasan način da se bzro zauzme tržište . 
Istovremeno možete otvarati i nekoliko poslovnih jedinica, a da to ni čim ne remeti Vaše svakodnevno poslovanje.

Davalac franšize će koristiti finansijske i ljudske resurse primaoca franšize, što otvara mogućnost brzog širenja, uz 
zadržavanje visokog nivoa kvaliteta usluge.

*

Ne morate povećavati broj zaposlenih, bez obzira na to što Vaš posao raste

Franšizing omogućava rast sistema, bez povećanja broja zaposlenih i troškova koje to nosi kod samog davaoca franšize. 
Jednostavno rečeno, zaposleni u franšiznim jedinicama nisu Vaši zaposleni, pa samim tim je odgovornost davaoca franšize 
prema njima manja.

Veliki broj odgovornsti prenosi se na primaoce franšize, dok se davalac franšize  može fokusirati na rast kvaliteta i inovacije, 
umesto kvantitativni rast same organizacije.

*

Svakodnevno upravljanje je lako, bez obzira na veličinu samog sistema

Bez obzira na broj franšiznih jedinica, davalac franšize nije odgovoran za pojedinačno upravljanje svakom od jedinica 
na dnevnom nivou. 
Na mikro nivou, bolovanja, odmori zaposlenih, zamene zaposlenih, selekcije, plate, praćenje konkurencije  je nešto što 
radi primalac franšize, pa se davalac franšize može fokusirati na poboljšanje i razvoj šire slike poslovanja.

*

Profitabilnost se povećava

Veličina celokupnog sistema pod okriljem jedinstvenog brenda raste, ali troškovi i rizici samog davaoca franšize ne rastu 
zbog toga. Primaoci franšize su lično motivisani da ostvare što veći profit, a deo tog profita se preliva na davaoca franšize.

*

Raste vrednosti brenda i vrednosti firme davaoca franšize

Kombinacija brzog rasta, rasta profitabilnosti, bez povećanja troškova i rizika, dovode do povećanja vrednosti same firme 
davaoca franšize. Stabilan franšizni sistem uliva poverenje, što kod klijenata, što kod poslovnih partnera, povećavajući na 
taj način i vrednost samog brenda.

*

Lako osvajanje novih tržišta

Visok stepen motivacije i poznavanje lokalnih prilika, navika i mentalieta kupaca, omogućava da primalac franšize lakše 
prilagodi poslovanje i ostvari profit u svojoj poslovnoj jedinici, nego kada bi tu poslovnu jedinicu otvorio sam davalac franšize.

*

 Minimalan  poslovni rizik

Pravna i ekonomska odgovornost je na primaocima franšize, pa je i finansijski  rizik za davaoca franšize manji. 
Dobar i sveobuhvatan franšizni ugovor, detaljno definiše odnose izmedju primaoca i davaoca franšize i minimalizuje rizike i moguće 
probleme  saradnji ove dve strane.

Da li Vam sada ideja franšiziranja izgleda privlačije?