Osnovni koraci u kreiranju franšiznog sistema

 • Analiza Vašeg trenutnog poslovanja. Izdvajanje glavnih aduta i otkrivanje potencijalnih pretnji.  SWOT analiza
 • Finansijska analiza i planiranje procesa rasta
 • Pilot jedinica- vizuelno rešenje, brending, postavljanje, analiza, unapredjivanje
 • Franšizni operativni priručnik
 • Pravni aspekt poslovanja- franšizni ugovor i prateća dokumentacija
 • Zaštita intelektualne svojine
 • Kreiranje marketing strategije (poseban akcenat na digitalnom marketingu)
 • Plan za selekciju i regrutaciju primaoca franšize.
 • Povezivanje sa brokerima na inostranom tržištu
 • Kreiranje i realizacija obuke za primaoca franšize
 • Formiranje internog tima za podršku franšiznim jedinicama