Znanje i dugogodišnje iskustvo u franšizingu, stoji Vam na raspolaganju

***

Počinjemo sa definisanjem/ pojašnjavanjem Vaših ciljeva.

Ukoliko Vaš postojeći poslovni koncept nije pogodan za franšizing,  daćemo Vam savete za modifikovanje 
u smeru stvaranja uspešnog modela.

Uvek Vas prvo slušamo kako bismo upotpunosti shvatili specifične ciljeve i motivaciju koja ih pokreće.

Postavićemo Vam puno pitanja  kako bismo došli do suštine potrebne za uspostavljanje
 produktivnog  franšiznog koncepta:

  • Koja je to pokretačka sila koja Vas gura da širite svoj biznis?

Naravno, verovatno želite da zaradite više novca, ali obično postoji više dubljih motiva i svi su bitni.

  • Šta je Vaš krajnji cilj?

Sagledavajući stvari od kraja, moćićemo da postavimo odgovarajuću strukturu koja vodi ka cilju.

  • Da li će Vaš poslovni model generisati dovoljno profita i za Vas i za primaoca franšize?

Ovoje i najvažnije pitanje pre donošenja odluke da li krenuti ovim putem.
Pomoćićemo Vam da stvari sagledate i iz drugog ugla.

  • Da lije uspešnost Vašeg poslovanja održiva na duže staze?

Odnosno,da li će primaoci franšize želeti da budu povezani sa Vama u dugačkom vremenskom periodu?
Da li će moći da zarade novac i danas i sutra?

put do uspega

Izgradnja franšiznog koncepta

Sa ovom fazom počinjemo tek kada budemo potpuno razumeli Vaše poslovanje i gde želite da idete.
Na taj način, izbećićemo nejasne ciljeve, a očekivanja će biti realno ostvarljiva.

Pomoćićemo Vam da kreirate svu potrebnu dokumentaciju

Zajedno ćemo, veoma pažljivo, kreirati svu dokumentaciju neophodnu za uspostavljanje stabilnog 
sistema, identifikovaćemo procese i definisati procedure.

Bićemo tu prilikom selekcije potencijalnih primalaca franšize

 Voditićemo računa da budući primalac bude ogledalo Vaših vrednosti. 
U ovom procesu, mi smo objektivni i radimo u Vašem najboljem interesu.

Proćićemo sa Vama kroz proces otvaranja franšine jedinice

 Potrudićemo se da amortizujemo sve izazove i stres koji to nosi. 
Mi smo ovo radili na desetine puta i tu smo da Vam pružimo savet i oslonac.

Intenzivno ćemo obučavati Vaš tim ljudi

Za svo ovo vreme,  obučavaćemo Vaš tim ljudi kako bi samostalno mogli da nastave da prate 
i razvijaju franšiznu mrežu.

A nakon završenog projekta i dalje ćete moći da računate na našu podršku.

***

IZAZOVI I MOGUĆI PROBLEMI FRANŠIZINGA