Izazovi franšizinga

Praksa je pokazala da dobro postavljen franšizni sistem donosi pregršt benefita i za davaoca i za primaoca franšize.

Ipak, pogrešno je misliti da ovaj poslovni pravac ne nosi sa sobom izazove i moguće probleme. Neki od najčešćih su:

  • Loš odabir primaoca franšize  koji ugroža funkcionisanje celokupnog sistema
  • Nejasno komunicirana pravila poslovanja– sam franšizni koncept mora biti potpun i proveren u praksi, a franšizni priručnik i ugovor kompletni, sistematični, jasni i precizni.
  • Loše sastavljen franšizni ugovor– Imajte na umu da u Srbiji ne postoji zakon o franšizingu, pa to može biti dodatni izazov za advokate i pravnike
  • Odsustvo kontrole ili prevelika kontrola – Jedan od najvećih izazova je naći balans u stepenu kontrole, a uz to poštovati integritet primaoca franšize
  • Nedostatak kontinuirane komunikacije i podrške – Nedovoljno obučeno ljudstvo u okviru matične firme davaoca franšize, loš koncept obuke za nove primaoce franšize, nizak nivo operativne podrške novim primaocima franšize su činioci koji mogu ozbiljno da uzdrmaju celokupan sistem
  • Nejasni ciljevi i planovi za razvoj matične firme davaoca franšize – velika franšizna mreža primamljivo izgleda, ali kvantitet MORA da prati i kvalitetna podrška od strane davaoca franšize
  • Pogrešni razlozi za ulazak u ovaj sistem – Franšizing NIJE rešenje za preduzeće u krizi. Ulazna naknada koju plaćaju kupci franšize ni u kom slučaju ne sme da bude “slamka spasa” davaocu franšize.
  • Sukobi između davaoca i primaoca franšize –  Različiti pogledi na situacije su nešto što će se javljati, ali nerešavanje sukoba unosi negativnost u funkcionisanje, a u najgorem slučaju, može da dovede do sudskih sporova.

 Jasna komunikacija i saradnja u obostranom interesu su ključ za sprečavanje ozbiljnih sukoba

Na sreću, postoje mehanizmi i saveti koji Vam mogu pomoći da ovakve situacije izbegnete.