Skoro svaki posao MOŽE da se širi kroz mrežu franšiza,
ali NE TREBA svaki posao da se širi na taj način.

***

Prilikom analize da li će se neki posao ima potencijal da se uspešno razvija kroz mrežu franšiza
treba obratiti pažnju na 5 ključnih tačaka:

   Dokazano uspešan poslovni koncept

Davalac franšize ustupa pravo primaocima franšize da naprave vernu repliku originalnog  poslovnog koncepta.
Zbog toga, potencijalni primalac  želi i treba da vidi posao koji postoji najmanje godinu dana,
a pokazao se uspešnim u pogledu prometa i što je još važnije, neto profitabilnosti.

   Ako to nije slučaj, zašto bi neko želeo da investira svoja sredstva u neproveren poslovni koncept?

.

Mogućnost lakog kopiranja na više lokacija

 Franšizni poslovni model zasniva se na pretpostavci da će davalac dobiti relativno mali deo
 profita od pojedinačnih franšiznih jedinica. 

Da bi ovaj poslovni model uspešno funkcionisao na zadovoljstvo davaoca franšize, potrebno je da postoji
dovoljan broj posebnih franšiznih jedinica koje će doprinositi ukupnom prihodu davaoca franšize. 

Treba imati na umu da i podrška koja dolazi od matičnog preduzeća mora da bude konstantno kvalitetna.
Velika mreža, bez kvalitetne podrške teži urušavanju kompletnog sistema.

.

Relativno laka obuka i usavršavanje

Kao  u svakom poslovanju, vlasnik brenda će želeti da što pre stvori promet i profit.
Ovo se, naravno, odnosi i na primaoce franšize.

Sa druge strane, davaocu franšize bi trebalo da bude bitno kakva je obuka koju su primaoci dobili, 
da li je dovoljno kvalitetna da ih osposobi za predstavljanje brenda, po standardima matične firme.

Zbog toga je dužina obuke veoma bitna.

Procedure i procese u skoro svim uspešnim franšiznim konceptima je prilično lako naučiti. 
To je jedna od glavnih prednosti franšize – brzo i lako učenje, uspešno kopiranje oprobanih procesa, 
koji opet vode do relativno brzog sticanja profita.

Međutim, pogrešno je misliti da to „tako jednostavno“ svako može naučiti.

.

Dovoljno profita da se zadovolje obe strane

Primalac franšize, i ako zadržava veći deo profita, ima finansijske obaveze prema davaocu franšize.

Nakon plaćanja mesečne naknade, mora mu ostati dovoljno profita da oseti da to što radi ima smisla.

Sa druge strane, davalac franšize sredstva koja dobija treba da koristi za obezbedjivanje kvalitetne podrške primaocu franšize.

 Sa jednom franšiznom jedinicom, u početku rada, moguće je da to neće biti dovoljan iznos, ali sa povećanjem mreže, 
deo prihoda ostaje kao profit.

.

 Osećaj pripadanja sistemu

Primaoci franšiza koji ostvaruju profit, imaju adekvatnu podršku i razumevanje od strane davaoca franšize, 
lojalniji su sistemu i više se trude oko samog brenda i unapređivanja poslovanja, nego ako neki od ovih elemenata izostane 

.


I da zaključimo, koje su neophodne karakteristike svakog poslovnog koncepta 
koji će uspešno rasti kroz mrežu franšiza?

 • Verodostojan – Proverili ste u sopstvenoj praksi kako posao funkcioniše, znate sve njegove vrline i mane 
  i imate tim menadžera sposoban da odgovori na razne nadolazeće izazove.  
  Brend je stvorio pozitivnu sliku u lokalnoj zajednici i dobro je prihvaćen
 • Profitabilan – Vaš poslovni koncept mora biti uspešan tako da primaoci franšize mogu da ostvare profit 
  i povrate uloženo u projektovanom vremenskom periodu.
 • Jedinstven – Vaš posao mora biti takav da se jasno izdvaja od konkurencije. 
  Ta posebnost u Vašem konceptu je ono što ga čini konkurentnim i primamljivim
   i na domaćem i nostranom terenu
 • Prenosiv – Sistemi rada, procedure,veštine i znanja su nešto što ćete relativno lako 
  moći da naučite primaoce franšize
 • Jasan i nedvosmislen – Sve vaše aktuelne procedure rada i standardi, jasno su opisani u Priručniku 
  koji se daje na korišćenje primaocima franšize
 • Podrazumeva sistem podrške – Morate biti u stanju da pružite kontinuiranu podršku franšiznim jedinicama 
  za celokupno vreme trajanja ugovora
 • Finansijski pristupačan – Od cene franšize direktno zavisi i koliko je ljudi može priuštiti. 
  Uzmite u obzir da pored početne naknade, primalac franšize mora da planira i dodatna sredstva 
  koja će ulagati u posao