Koliko ću zaraditi ako franšiziram svoj biznis?U 2019. smo dosta pričali o franšizingu.

Radionice, seminari, meet up-ovi, live-ovi i brojni razgovori sa potencijalnim klijentima 
pokazali su da je naše tržište još uvek veoma mlado (da ne kažem nezrelo) kada je ova 
tema u pitanju.

Tome su sigurno doprinela višedecenijska društveno- ekonomska i politička previranja, 
izolacija i krize.

Kao posledica toga došlo je neznanje i neinformisanost, a samim tim i nedostatak svesti 
o mogućnostima koje imamo.

Ali postoji ogroman i potpuno neiskorišćen potencijal.

Vreme smo potrošili, ali sjajno je da se u svetu (čitaj: van granica regiona) akumuliralo znanje
 i iskustvo. Dovoljno je da posmatramo, „prepisujemo“ i primenjujemo u sopstvenoj praksi.

Na sreću svih nas, kod franšizinga granice ne postoje i svaka tačka planete je lako dostupna.

Tema ovog teksta je ogoljeno pitanje koje sam dobijala (u različitim formulacijama, manje ili više uvijenim) 
od baš svakog preduzetnika sa kojim sa ikada razgovarala na ovu temu:

Koliko ću zaraditi ako franšiziram svoj biznis?

Postoje dve grupe preduzetnika koji „oklevaju“, ali imaju svoj stav o franšizingu:

 1. Oni koji znaju šta je franšiza, svesni su svih benefita, ali nisu sigurni da li njihov posao 
  može da se franšizira

  Ono što ih dodatno brine je visina investicije i brzina povrata.
  Pod investicijom se ne misli samo na novac, već i na vreme i dodatno angažovanje 
  bilo samog vlasnika biznisa, bilo njegovih zaposlenih.


Pod uslovom da je posao franšizabilan, a 90% biznisa može da se franšizira, u celini ili u jednom svom segmentu, 
neki se nađu na klackalici:

 • ako angažuju konsultanta potrošiće više novca, ali će sam proces bitu brži i sigurniji
 • ako krenu sami, sačuvaće nešto novca, ali će potrošiti više vremena i verovatno napraviti 
  neke greške zbog nedostatka iskustvaNeko se odluči da krene u proces, a neko shvati da ne voli inovacije i da je zona komfora mesto 
gde želi da ostane.

I jedna i druga opcija su ispravne, jer za ovaj proces morate biti spremni.


2. Oni koji pitaju: „Zašto bih ja podelio svoje znanje koje sam godinama sticao i da svoj posao  
i ideju nekom drugom da zarađuje na njoj?“


Odgovor na ovo pitanje nije uvek prijatan: Ako je ideja zaista dobra i „radi“, može se desiti da je  
iskopira konkurencija, koja ima razvijenu infrastrukturu i resurse za dalji razvoj.

A konkurencija danas ne mora biti lokalna, već to može biti neki od svetskih giganata.Da li ste spremni da uđete u tu trku?


Iskustvo me je naučilo da je ubeđivanje bilo koga da promeni stav gubljenje vremena, 
ako ne postoje precizni argumenti koji ga mogu naterati da razmisli ponovo.

Od jednog svog klijenta, poreklom iz Izraela, naučila sam izraz koji mi je uvek na umu:

***

Cifre ne lažu! 

***

 1. Period u kome ćemo posmatrati prodaju franšize je 5 godina
 2. Prosečan broj franšiza koje ćete prodavati u jednoj godini je 4 (prve dve godine 
  će verovatno biti ispod proseka, ali će u naredne 3 broj prodatih franšiza rasti)
 3. Broj prodatih franšiza za 5 godina je 20 (5*4=20)
 4. Cena franšize: 5 000 eur
 5. Ukupna zarada od prodaje: 20 * 5000= 100 000 eurAli, ovo je samo jedan segment zarade. Drugi, bitniji je kroz periodične naknade za podršku
 i korišćenje brenda (
royalties)

 1. Svaka franšiza ostvaruje godišni promet od ______X_________ ( ili iznos Vašeg prometa 
  umanjen za 25%, je će neke franšize raditi lošije, neke bolje, a svima je potrebno vreme
   da se pozicioniraju u svojoj sredini). 
  Uzećemo da je godišnji promet 50 000 eur.
 2. Ukupan promet svake franšize za 5 godina rada je 5* 50 000 eur= 250 000 eur za 5 godina
 3. Promet svih franšiza u periodu od 5 godina njihovog rada je 20 * 250 000 = 5 000 000 eur
 4. Vaš royalty fee je 5% od prometa svake franšize
 5. Ukupan iznos periodičnih naknada koje vam plaćaju franšize je 5% od 5 000 000 = 250 000 eur

*Računica je generalizovana, prilagođena jednostavnim konceptima koji ne žele da prebrzo rastu, 
a plairaju da se šire samo u našem regionu.Rastom franšizne mreže, brend postaje poznat i to uliva poverenje kod kupaca, samim tim i prodaja raste.

Svako, pa i najmanje, ulaganje u marketing pospešuje rad celokupnog sistema.


A za koliko se vraća početna investicija ukoliko angažujete konsultanta da Vam pomogne 
oko kreiranja najoptimalnijeg paketa i prodaje franšize?

U 90% slučajeva već prodajom prve franšize.


Isplati se, zar ne?

A sad razmislite:  da li ste spremni da u narednih 5 godina samostalno otvorite 20 novih lokacija, 
brinete o zaposlenima i svakodnevnom poslovanju, zakupima, komunalijama, porezima, primenama 
zakonskih regulativa? 


Već smo pretpostavili da će ukupan promet na 20 lokacija  za 5 godina biti 5 000 000 eur.

Postavlja se i pitanje koliko biste zaradili i šta bi vam ostalo nakon plaćanja svih troškova, planiranih i neplaniranih? 
Ovo gore navedeno nije zarada, nego promet.
Oduzmite sve fiksne troškove i dodajte rizik koji nosi smanjena kontrola i možda nedovoljna motivisanost zaposlenih na svih 20+ lokacija.


Sa franšizama, u većini slučajeva, igrate na sigurno!